สรุปข้อมูลสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
ประจำปี 2554

ลำดับที่
รายชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่สถานประกอบการ
1
7-Eleven สาขาชุมชนวัดคูยาง   32/14-16 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
2
Aeroworks com Posites (asia) Ltd.   266 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
3
Alamansoori   69 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
4
C TECH INTER Co.,Ltd.   267/127-128 มาบตาพุต เมือง ระยอง 21150
5
Innovation Solution   32/100 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
6
N M B มินิแบไทย จำกัด   1 เชียงราก บางประอิน พระนครศรีอยุธยา  
7
NT NETWORK   31 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
8
P.K. CAR AUDIO   52/1 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
9
SINCO TECHNOLOGY CO.,LTD   76 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170
10
TOKAIRIKA   7/114 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
11
u computer   268 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63000
12
ก้องภพซาวด์   107 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
13
การท่าเรือแห่งประเทศไทย   444 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
14
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร   74 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
15
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อำเภอคลองลาน   802 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180
16
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพรานกระต่าย   34/5 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62180
17
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคกลาง (นครปฐม)   9/1 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 73120
18
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร   343 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
19
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก   3 ระแหง เมือง ตาก 63000
20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย คลองน้ำไหล     คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180
21
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไทรงาม   368/4 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 62150
22
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลานกระบือ   244-245 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
23
กำแพงเพชรยนต์สวัสดิ์   518 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
24
กำแพงเพชรแสงจันทร์ออโต้ซาวด์   698 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
25
กู้ดสปิดคอมพิวเตอร์   613/1 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
26
โกอิเล็กทรอนิกส์   201 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 62150
27
แขวงการทางกำแพงเพชร   252 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
28
คณะบุคคล สำนักงานบัญชีและกฎหมายธุรกิจ นครชุม   455 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
29
คลองขลุงบริการ   519 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
30
ค๊อกพิท จรูญการยาง   629 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
31
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 4   250/4 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 62000
32
แจ๊คอิเล็กทรอนิกส์   ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
33
ชอนอีเล็คโทรนิคส์ 106/1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
34
ช่างนาจสเตนเลส 516/3 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
35
ช่างรัต 103 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 62000
36
ชาตรีเซอร์วิส 306/12 สระแก้ว เมือง กำแพงเพชร 62000
37
ชายอิเล็กทรอนิกส์ 118/2 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
38
เซียนคอมพิวเตอร์ 749/2 ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
39
เดชออร์โต้ซาวด์ 69/2 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
40
ทวีปแอร์ 24/2 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
41
ทวีอิเล็กโทรนิคส์ 234/2 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
42
ทวีแอร์เซอร์วิส 72 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
43
ทิพย์อีเลคโทรนิคส์เซลล์แอนด์เซอร์วิส 82 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
44
ทีท๊อป แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 68 วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
45
ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร 23 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
46
ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย   พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
47
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร   ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
48
เทพชมพู ล้อแม็กซ์ 679/27 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
49
เทศบาลตำบลคลองขลุง 999 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
50
เทศบาลตำบลคลองพิไกร 64 คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
51
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย 98 อ่างทอง เมือง กำแพงเพชร 62000
52
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา 999 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180
53
เทศบาลตำบลเทพนคร 36 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 62000
54
เทศบาลตำบลไทรงาม   ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 62150
55
เทศบาลตำบลนครชุม 999 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
56
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมือง กำแพงเพชร 62000
57
เทศบาลตำบลปากดง   ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
58
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย 33/3 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
59
เทศบาลตำบลลานกระบือ 9/9 โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
60
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 111 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
61
ธนบดีเจริญยนต์ 129/9 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
62
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองขลุง 228 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
63
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองน้ำไหล 991 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180
64
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรานกระต่าย 308 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเจ้า 180/3 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63000
66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร 21 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
67
ธนาคารออมสิน สาขากำแพงเพชร 30 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
68
ธนาคารออมสิน สาขาคลองขลุง 61 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
69
ธนาคารออมสิน สาขานครชุม 160/12 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
70
ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร(ชั้น2)   ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
71
ธนาคารออมสิน สาขาพรานกระต่าย 5 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
72
ธวัชชัยออโต้แอร์ 354 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
73
น. รวมมิตรยนต์ 619 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
74
นครการช่าง 41/5-6 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
75
น้อยอีเลคทรอนิคส์ 396 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
76
บริษัท ALMAN SOO RI 69/11 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
77
บริษัท กำแพงกลการ จำกัด 103/19 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
78
บริษัท กำแพงเพชรผลิตไฟฟ้า จำกัด 88 อ่างทอง เมือง กำแพงเพชร 62000
79
บริษัท กำแพงเพชรฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด 9/1 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
80
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด 107 ประดาง วังเจ้า ตาก 63000
81
บริษัท แก่นเจริญ จำกัด 199 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
82
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด 99/1 วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
83
บริษัท คูโบต้ากำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด 627/4 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
84
บริษัท ง่วนฮงหลี เครื่องจักรกลการเกษตร จำกัด 552/1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
85
บริษัท เจริญชัยออโต้เซลล์ จำกัด 173 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
86
บริษัท ชัยเจริญยนต์มอเตอร์เซลส์ จำกัด 437-439 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
87
บริษัท โชคชัย ซีซีเอ็ม จำกัด 635 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
88
บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด 130/86 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
89
บริษัท ซัมมิทแหลมฉะบังออโตออดี้เวอร์ จำกัด 201 ทุ่งศุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20203
90
บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 165 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร  
91
บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ลีส จำกัด 641/21 - 22 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
92
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ 700/402 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ดอนหัวฬอ เมืองกำแพงเพชร ชลบุรี 20000
93
บริษัท ดีเคเค ซีซีชั่น จำกัด 21/128 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
94
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 85 บางวัว บางประกง ฉะเชิงเทรา 24180
95
บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด 60/12 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
96
บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร ผู้จำหน่ายโตโยต้า(1988) จำกัด 505/2 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
97
บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ 1992 จำกัด 555/1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
98
บริษัท ที เค ซี ออโต้เซล จำกัด 639 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
99
บริษัท ทีเคซี มาสด้ากำแพงเพชร จำกัด 555/1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
100
บริษัท ทีเคซีมอเตอร์ไบค์ จำกัด 649 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
101
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 50 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
102
บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด 190 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
103
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด 4/3 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
104
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 204/12 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
105
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด 70 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
106
บริษัท นาบุญ อัพเกรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 230/49 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230
107
บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด 152 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62160
108
บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด 333 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 62000
109
บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 649/2 บางโพงพาง บางนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
110
บริษัท นิวแมน จำกัด 8 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
111
บริษัท เบียร์ทิพย์ 1991 จำกัด (มหาชน) 68 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250
112
บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 47/7 บ้านเกาะ เมือง สมุทรสาคร 74000
113
บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 71 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
114
บริษัท มาสเตอร์สกิลล์ คอล์ปอเรชั่น จำกัด 77/214 อนุเสาวรีย์ บางแขน กรุงเทพฯ 10220
115
บริษัท มิตซูกำแพงเพชร จำกัด 104/1 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
116
บริษัท มิตซูเจริญชัย (2011) จำกัด 109/1 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
117
บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด 531 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10280
118
บริษัท ยูนิคอุตสาหรรมพลาสติก จำกัด 323 แพรกษาใหม่ เมืองกำแพงเพชร สมุทรปราการ  
119
บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด 25 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
120
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 69 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540
121
บริษัท รัตน (1992) จำกัด 3 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
122
บริษัท ศรีไทย เฟรท ฟอ วัด เตอร์ จำกัด 1 ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
123
บริษัท ศูนย์บริการคอมฟอร์ท จำกัด 428-430 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
124
บริษัท สยาม โคชิ จำกัด 148/9 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230
125
บริษัท สยามนิสสันกำแพงเพชร จำกัด 555/3 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
126
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด 87/11 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
127
บริษัท สยามแม็คโค จำกัด(มหาชน) สาขากำแพงเพชร 889 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
128
บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จำกัด 42 หนองตาหมอ หนองแค สระบุรี 18140
129
บริษัท สว่างหินอ่อน จำกัด 14/1 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
130
บริษัท แสนอาคาร จำกัด 23/80 บางกระปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
131
บริษัท หลีเฮ็งเส็งกลการ 394 ไนเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
132
บริษัท ออโตโมทีฟ โมลด์ เทคโนโลยี จำกัด 7/117 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
133
บริษัท อาร์ เอส บี พลาสติก จำกัด 29/8-10 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
134
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ จำกัด 38 สำโรง พระปาแดง สมุทรปราการ 10300
135
บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จำกัด สาขากำแพงเพชร 129/9 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
136
บริษัท อีซูซุเสียงไพศาลกำแพงเพชร จำกัด 613 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
137
บริษัท อีสเทิร์นกรุ๊ป อี.ที.จี. จำกัด 38/15 คณฑี เมือง กำแพงเพชร 62000
138
บริษัท เอ.วี. มอเตอร์ไบ จำกัด 2/2 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
139
บริษัท เอ.วี.กำแพงเพชร 2009 จำกัด 11/3 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
140
บริษัท เอเชีย เท็กไทล์ จำกัด 789/2 ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280
141
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 457-457/6 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
142
บริษัท เอส.ซี.ไอ.อิเล็คทริคแม็นนิวแฟคเชอเรอ จำกัด 107/1 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปาการ 10560
143
บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด 169/5 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
144
บริษัท ไอทีซีคอมพิวเตอร์กำแพงเพชร (1991) จำกัด 153/45 สระแก้ว เมือง กำแพงเพชร 62000
145
บริษัท ไอโอนอน จำกัด 513-515 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
146
บริษัท ไฮเออร์อิเล็กทริค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) 446 หนองกี่ กบินท์บุรี ปราจีนบุรี 25110
147
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร 221 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
148
ประทีปยนต์ 819 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
149
ประสิทธิ์ อิเลคโทรนิกส์ 36/11 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
150
พี ซี สมาร์คอม 352 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
151
พี.อาร์ เซอร์วิส 28/7 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 62000
152
พุ่มพวงคอมพิวเตอร์ 93/6 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
153
เพชรแอร์ แอนด์ ซาวด์ 206/6 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
154
ไพศาลยนต์ (ช่างโหนก) 171/6 สระแก้ว เมือง กำแพงเพชร 62000
155
ฟาร์มบ้านไร่ 1 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 62000
156
มิตรดีเซล 455 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
157
มืออาชีพเรื่องปริ๊นเตอร์ 15/4 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
158
เมอเจอร์ซีนิเพ็ค สาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร 613/1 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
159
โมฬีคอมพิวเตอร์ 127 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
160
รวมทองอิเล็กทริก 12 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
161
รัฐภูมิการช่าง 114/5 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62160
162
ร้านชัยณรงค์ออโตแอร์ 40 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62000
163
ร้านช่างจิน 18 คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
164
ร้านช่างแถม (ตี๋) 68/10 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
165
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเจริญสุข   ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
166
ร้านแดงการช่าง 52/2 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
167
ร้านบ้านไฟฟ้า 30 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
168
ร้านแสงจันทร์การไฟฟ้า 93/128 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
169
ร้านแสงจันทร์คาร์เซ็นเตอร์ 698/1 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
170
ร้านเหล็กดัดวังชมภู 3 เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000
171
โรงกลึงไพบูลย์การช่าง 96 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
172
โรงกลึงไพบูลย์จักรกล 309/9 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
173
โรงกลึงสถาพรการช่าง 39 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180
174
โรงกลึงอู่เจริญชัย 37 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000
175
โรงกลึงเฮียช้าง 4 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
176
โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะกำแพงเพชร   คณฑี เมือง กำแพงเพชร 62000
177
โรงพยาบาลกำแพงเพชร 382 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
178
โรงพยาบาลพรานกระต่าย 144 พรานกระต่าย หรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
179
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบ่อคำ   นาบ่อคำ เมือง กำแพงเพชร 62000
180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังชะโอน   ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร  
181
โรงเรียนเทศบาล ๑ 63 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
182
โรงเรียนบ้านท่านา   เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000
183
โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว 149 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
184
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 50 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
185
วีไอพีแอร์เซลส์แอนเซอร์วิส 127 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
186
วุฒิอิเล็กทรอนิค 175/2 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
187
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร   ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
188
ศูนย์สื่อนวัตกรรม (ศูนย์ SFP)       กำแพงเพชร 62000
189
ศูนย์สือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เขต 1   ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
190
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก-สุโขทัย สำนักงานที่ดินจังหวัด (เดิม) ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร  
191
ส. คอมพิวเตอร์ 323/1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62100
192
สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร   ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
193
สหกรณ์ตำบลคณฑี 102 คณฑี เมือง กำแพงเพชร 62000
194
สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก 212 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 62180
195
สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด 194 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
196
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 251 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
197
สำนักงาน AIA กำแพงเพชร   87 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
198
สำนักงานกฎหมายบัญชีและภาษีอากร 3 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
199
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร   30 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
200
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร   139 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
201
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41   41 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
202
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร   167 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
203
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย   200 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
204
สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร     ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
205
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร กรมทางหลวงชนบท   613 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
206
สำนักงานธุรกิจการบัญชีและภาษีอากร   31-33 โนนพลวง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
207
สำนักงานบริการลูกค้า กสท กำแพงเพชร   254 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
208
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร   504/1-2 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
209
สำนักงานบัญชีและกฎหมายธุรกิจนครชุม   455 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
210
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร     หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 62000
211
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร   39 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
212
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร     หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 62000
213
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร   ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร   เมือง กำแพงเพชร 62000
214
สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร     ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
215
สิทธิกรเซอร์วิท   80 โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170
216
สิริทรัพย์แอร์แอนด์ซาวด์   811/1 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
217
สุมิตรเหล็กดัด   164 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
218
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.อาร์.เอส. เทคโนโลยี   1/131 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
219
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กเฮง   376 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
220
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเสรี กรุ๊ป 339   139 คลองคลุง คลองคลุง กำแพงเพชร 62120
221
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์กลการกำแพงเพชร   13579 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
222
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ แทรคเตอร์ กำแพงเพชร   153 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
223
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยแอร์ วิศวะกรรม   111/2 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
224
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุลคอมพิวเตอร์ 63 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
225
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเทค เซอร์วิส   100/22 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
226
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.คอมพิวเตอร์ 323/1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
227
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนชัยไฮเท็ค   1234 ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
228
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์กำแพงเพชรก่อสร้าง   532/1 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180
229
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์ออโต้ซาวด์   566 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
230
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ซี.ดับบลิว เม็ททอลลิค แอนด์ ซัตเตอร์ (ฉ.การช่าง) 6 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
231
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม 57/43-44 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
232
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร   ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
233
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี 11/5 โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร  
234
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคีริส 137 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62000
235
องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี 482 คณฑี เมือง กำแพงเพชร 62000
236
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล 699 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180
237
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง          
238
องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ 9/19 ไตรตรึงษ์ เมือง กำแพงเพชร 62000
239
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม 95 ทรงธรรม เมือง กำแพงเพชร 62000
240
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 999 ท่าขุนราม เมือง กำแพงเพชร 62000
241
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ 219 ท่าไม้ พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
242
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนคร   เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 62000
243
องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ 19/2 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
244
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 999 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
245
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 31 นาบ่อคำ เมือง กำแพงเพชร 62000
246
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู   เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000
247
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย 21 มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 62150
248
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด 2 แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
249
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก 78 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000
250
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก 117 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
251
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 4 วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
252
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 199 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 62180
253
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง   หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 62150
254
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง   หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
255
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง   หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร  
256
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 160 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 18180
257
อาร์มแชทเทลโลท์ 571-573 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
258
อู่ เกียรติเซอร์วิส 3/34 จระเข้วัย ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10203
259
อู่ แคทเซอร์วิส 93/56-57 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
260
อู่ ฉ.เจริญยนต์ 755 คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
261
อู่ ช่างภณ 474 วังชะโอน บึงสามพัน กำแพงเพชร 62210
262
อู่ ช่างรัตน์ กำแพงเพชร 73 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
263
อู่ ช่างสารทเซอร์วิส 239/6 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
264
อู่ ทรัพย์เจริญ 74/107 หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000
265
อู่ ธงชัยการช่าง 99/1 คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180
266
อู่ เปี๊ยก 94/1 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 62000
267
อู่ เปี๊ยกการช่าง 94/1 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 62000
268
อู่ ภูมิการช่าง   ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 62000
269
อู่ มัวร์การช่าง 146/1 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
270
อู่ เลิศการช่าง 160/1 คลองแม่ลาย เมือง กำแพงเพชร 62000
271
อู่ ศิลาช่างยนต์ 1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
272
อู่ สุทัศน์การช่าง 7/1 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63000
273
อู่ อี๊ดเซอร์วิส 28 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
274
อู่เปี๊ยกคัซซี (สาระพัดช่าง) 48/2 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000
275
เอ็นทีเน็ตเวิร์ค 31 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
276
แอมป์ แอร์ วิศวกรรม เซอร์วิส 65/14 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000