ออกตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

1
^