มอบแจกันดอกไม้อวยพรแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

1
^