เปิดศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประจำปี 2560

1
^