พิธีเปิดโครงการอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

1
^