แผนกวิชาช่างยนต์ วท.กพ. ร่วมกับ ฮอนด้า-นรินทร์กลการ และ ศูนย์ ปภ.เขต 8 จัดอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา        วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับมอบหมายจาก ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือ “หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม” (One Dealer One College) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามระเบียบวินัยจราจร มีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงรณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค 100% จัดโดยแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนรินทร์กลการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร โดยมี นายไพรฑูรย์ พิลึก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

        การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์กลการกำแพงเพชร โดยนาย นรินทร์ จิรัจฉริยากูล จัดคณะวิทยากรครูฝึกและวัสดุอุปกรณ์ และได้มอบหมวกกันน็อคให้กับวิทยาลัยฯเพื่อใช้ในโครงการฯ

 

 

Related

ความคิดเห็น
^