วท.กำแพงเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภาคเหนือ        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จากโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างชนิดกัน” ผลงานของ นางสาวปรายฟ้า เป็นสุข , นางสาวสโรชา เครื่องเนียม , นางสาวอภิชญา คำพลอย และครูที่ปรึกษา ครูพิมลพรรณ พรหมทอง , ครูภาณี พิมพาทอง , ครูกนกรดา ปานสุด ได้รับการคัดเลือกจากจำนวน 51 โครงงาน ในระดับ ปวส. เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติต่อไป
 


 

Related

ความคิดเห็น
^