“อุปกรณ์ประหยัดน้ำในสุขภัณฑ์ รุ่นที่ 2” แผนกวิชาช่างเชื่อม ได้รับรางวัลระดับดีมาก การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประจำปี 2560        ขอแสดงความยินดีกับผลงาน “อุปกรณ์ประหยัดน้ำในสุขภัณฑ์ รุ่นที่ 2” ได้รับรางวัล ระดับดีมาก การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานดังกล่าวจัดทำโดยนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.นายจีรวุฒิ จันทร์สม ระดับชั้น ปวส.2
2.นายวัชรินทร์ มั่นเขตวิทย์ ระดับชั้น ปวส.2
3.นายฤทธิเดช ใจนิ่ว ระดับชั้น ปวช.2
4.นายนพดล ประเสริฐ ระดับชั้น ปวช.2
โดยมี ครูสมคิด สมนักพงษ์ และ ครูพงษ์เพชร นาคพงษ์ เป็นครูที่ปรึกษา

 


 

Related

ความคิดเห็น
^