วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560


 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 จัดโดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ณ บริเวณหน้าสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ สิริจิตอุทยาน โดยมีหน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงาม และเดินขบวนนำเทียนไปถวายตามวัดต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
 

 

Related

ความคิดเห็น
^