ต้อนรับนักศึกษาคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร                วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำโดย ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ครูและนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ต้อนรับครูและนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในโครงการนวสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

 


 

Related

ความคิดเห็น
^