วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560


 

        วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบาย สอศ. กับการเรียนระบบทวิภาคี” โครงการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยมี นายชัยพร ดอนกลาง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวรายงานและร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงในการฝึกงาน มีผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 586 คน

        ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมบรรยาย “สร้างความเข้าใจการเรียนระบบทวิภาคี” คุณชัยเล็ก ศิริกาญจนพงศ์ รองผู้จัดการบริษัท กันยงอิเล็คทริก จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ บรรยายในหัวข้อ “การฝึกงานในสถานประกอบการ” รวมถึงศิษย์เก่าฯนักศึกษาระบบทวิภาคี คุณสุรินทร์ บุญฤทธิ์ Delivery Project Leader QD NEW MODEL จากบริษัท Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนระบบทวิภาคีที่ส่งผลสู่ความสำเร็จในการทำงาน
 

 

 

Related

ความคิดเห็น
^