วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ เทศบาลตำบลเทพนคร จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)


 

                วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand ๔.๐) ตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ที่ส่งเสริมให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยนายธวัชชัย เกตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายประไพ พรมเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา และประชาชนในชุมชนร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพนคร

                มีครูและนักศึกษาจิตอาสาจากแผนกวิชาช่างๆให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรพลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดรายจ่ายของประชาชน วิทยาลัยฯยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานในงานซ่อม ให้กับช่างชุมชนของตำบลเทพนคร พร้อมด้วยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องบดพริกแกง มอบให้แก่กลุ่มแม่บ้าน นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพ การทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน ขนมจีบ และขนมปังหน้าหมู เพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้อีกด้วย
 


 

 

 

Related

ความคิดเห็น
^