วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตปริญญาตรี
                วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณลานพระวิษณุกรรม

                นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 

 
 

 

 

Related

ความคิดเห็น
^