แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมเทคนิคการต่อสายนำสัญญาณ                วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดอบรมการเลือกใช้และเทคนิคการต่อสายนำสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะในการเข้าหัวสาย UTP สายโคแอคเชียล สายไฟเบอร์ออฟติก โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ มีคณะวิทยากรจากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิวเคชั่น จำกัด(มหาชน) ภาคเหนือ อบรมให้ความรู้แก่ศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 80 คน
 

 

 

Related

ความคิดเห็น
^