องค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม จัดอบรมโครงการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน                วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร องค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประกอบด้วยแผนกวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมจัดอบรมโครงการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพพาณิชยกรรม และพัฒนาทักษะชีวิตและความสามารถให้สมาชิกในองค์การ โดยมี นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม นางจิตราภรณ์ แซ่ตั้ง หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี กล่าวรายงาน วิทยากรโดย คุณเนตรรัตน์ นาควังไทร หจก.โพธิ์ทองบอดี้เพนท์ และ คุณสุกัลยา แสงกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

 


 

Related

ความคิดเห็น
^