ศูนย์บริรักษ์ไทยแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ดร.รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ต้อนรับครูและนักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริรักษ์ไทย แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^