ศิษย์เก่า ชฟ.41.3 มอบเก้าอี้แลคเชอร์ ให้กับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วันที่ 9 สิงหาคม 2560                ศิษย์เก่า ชฟ.41.3 มอบเก้าอี้แลคเชอร์ ให้กับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายอานนท์ ปั้นงาม ตัวแทนศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ห้อง ชฟ.41.3 มอบเก้าอี้แลคเชอร์ ให้กับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการ นายณัฐดนัย เรือนคำ หัวหน้าแผนกวิชาและคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ารับมอบ
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^