วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ แม็คโคร จัดอบรมร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น


                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ แม็คโคร จัดอบรมร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร แผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาเลขานุการ ร่วมกับ บริษัท แม็คโคร จำกัด มหาชน จัดอบรมโครงการกิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2560 ได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้กับนักศึกษาและจัดหาร้านให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อช่วยพัฒนากลุ่มลูกค้าโชห่วย มินิมาร์ท ให้สามารถอยู่คู่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดความรู้จากเนื้อหาภาคทฤษฎีในห้องเรียน โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม นางสาวพิชชานันท์ อิสริยศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาและบริหารลูกค้า บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน กล่าวรายงาน
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^