วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ต้อนรับคณะติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม


                
                เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ต้อนรับคณะติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีคณะครูที่เกี่ยวข้องนำเสนอการดำเนินงานของวิทยาลัย ที่ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการทำความดีโดยการเป็นจิตอาสา ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 

 

Related

ความคิดเห็น
^