ผู้อำนวยการ มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาและครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชาติ ประจำปี 2560


                
                วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาและครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปี 2560

 

 

Related

ความคิดเห็น
^