เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560-2561เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560-2561

 
สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
 
http://www.mlt.ac.th/skill.html

หรือเว็บไซต์มหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

www.uthai.ac.th 

Related

ความคิดเห็น
^