วท.กำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชาติ                โครงงานวิทยาศาสตร์ “ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชร ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างชนิดกัน” จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดทำโดย นางสาวปรายฟ้า เป็นสุข , นางสาวสโรชา เครื่องเนียม , นางสาวอภิชญา คำพลอย และครูที่ปรึกษา ครูพิมลพรรณ พรหมทอง , ครูภาณี พิมพาทอง , ครูกนกรดา ปานสุด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปี 2560 (ระดับ ปวส.) ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 

 

Related

ความคิดเห็น
^