แผนกวิชาการบัญชี ร่วมกับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วท.กพ. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะและเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ

                วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร แผนกวิชาการบัญชี ร่วมกับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะและเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้เชิญวิทยากรชาวต่างประเทศ ร่วมให้ความรู้และสาธิตการออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้อง และให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี และตัวแทนแผนกวิชาอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 380 คน
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^