เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix It Center Thailand 4.0)


 

            วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix It Center Thailand 4.0) ของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย นายสุภาพ มณีรัตน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครู ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^