นิเทศส่งเสริมการนำชุดการเรียนรู้แบบ active learning การสอนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                
นิเทศส่งเสริมการนำชุดการเรียนรู้แบบ active learning การสอนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 

วันที่ 4 กันยายน 2560 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ต้อนรับนายมานพ กลิ่นทรัพย์ นายจิราวุฒิ แสงสิริโรจน์ ผู้นิเทศส่งเสริมการนำชุดการเรียนรู้แบบ active learning การสอนหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยมี นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพชรกมล อินทรสูต หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และ นางศรีพรรณ ต้นกวาว ครูผู้สอน ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 


 

Related

ความคิดเห็น
^