กีฬาสานสัมพันธ์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


                กีฬาสานสัมพันธ์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่สนามฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างแผนกวิชา เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลสิ่งเสพติด
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^