มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ


 
                เมื่อวันนี้ 11 กันยายน 2560 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 (ทุนให้เปล่า) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์และมีผลการเรียนดี

 

 

Related

ความคิดเห็น
^