ประชุมคณะกรรมการและคณะครูผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560


                เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะครูผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^