ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บรรยายวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี                 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร บรรยายวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ณ ห้องเรียนทฤษฎี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^