โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E)


 

                วันนี้ (3 ต.ค. 60) นายสุภาพ มณีรัตน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2 โดยมี นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมโครงการ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2560 เพื่อยกระดับวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผ่านกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฯ โดยมีวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร / วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร / วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี / วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^