วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรส่งมอบดอกไม้จันทน์ "ช่อทิพย์เทวมาลา"                ส่งมอบดอกไม้จันทน์ "ช่อทิพย์เทวมาลา" จำนวน 599 ช่อ ใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหาร ส่งมอบดอกไม้จันทน์ช่อทิพย์เทวมาลาที่ประดิษฐ์จากไม้โมกมัน จำนวน 599 ช่อ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^