เกณฑ์กติกาการประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 - 2561เกณฑ์กติกาการประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R
ระดับสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 - 2561

(คลิกดูรายละเอียด)


 
** ติดต่อประสานงานได้ที่ อ.เทอดพล เพชรจันทร์ วท.กพ. 087-7393778


 

Related

ความคิดเห็น
^