วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จังหวัดกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^