รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน ระดับหน่วย อศจ. ,ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 – 2561


รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน)
ทักษะ งานไม้เครื่องเรือน
ระดับหน่วย อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 – 2561ไฟล์ที่ 1 (รายละเอียด)

ไฟล์ที่ 2 (แบบ) ** แก้ไขล่าสุด 28/11/2560


Related

ความคิดเห็น
^