ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับพระราชทานโล่รางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. นายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ศรี ดนูนาถ นางสาวพิมลพรรณ พรหมทอง ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ และ นางสาวศศิธร ปานศิลา นางสาวรัชนีกร แซ่อึ้ง นางสาวรุจิเรข คงอินทร์ นักศึกษา ผู้ชนะเลิศการประกวดฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากผลงาน โครงงานการทำน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือนดิน เพื่อเพิ่มขนาดของดอกดาวเรือง ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

Related

ความคิดเห็น
^