วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิชาชีพพาณิชยกรรม และแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม                เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิชาชีพ จัดโดยแผนกวิชาการบัญชี การตลาด และธุรกิจคหกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการวิชาชีพ และโครงการวิจัย โดยมีนักเรียนนักศึกษาร่วมอบรมจำนวน 324 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^