การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ                วันนี้ (21 พ.ย. 60) เวลา 15.00 น. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ในการนี้ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ นำโดย นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^