โครงการพัฒนาผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ ผ่านสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                วันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 9.00 น. นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการพัฒนาผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ ผ่านสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร จัดอบรมแก่ครูและนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์มีการจัดทำบัญชีโดยผู้จัดทำบัญชีที่มีศักยภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อปฏิรูปการศึกษาในสถาบันการศึกษาให้มีการเรียนการสอนระบบบัญชีสหกรณ์ และเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับการจ้างงานด้านการทำบัญชีสหกรณ์
 


Related

ความคิดเห็น
^