ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร                เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร โดยความร่วมมือของ ชมรมนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กับ สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร เพื่อสนองนโยบายของวิทยาลัยฯ ในการลดปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุ และเพื่อฝึกระเบียบวินัยให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์ ดต.เสกสรร โสภา ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^