ชมรมวิชาชีพการตลาด จัดกิจกรรมโครงการพี่สอนน้องสร้างอาชีพมีรายได้                เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ "พี่สอนน้องสร้างอาชีพมีรายได้" ของชมรมวิชาชีพการตลาดวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณนัตเขต และคุณปาริชาติ ตันปิง เจ้าของบริษัท ผู้จัดการมัน จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ มีนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 


 

Related

ความคิดเห็น
^