รายละเอียด เกณฑ์ และตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด เกณฑ์ และตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

http://www.mlt.ac.th/skill_2559.rar

Related

ความคิดเห็น
^