วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา                เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมงาน "กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560" ณ โรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีการร่วมจัดนิทรรศการของแผนกวิชาต่างๆ และบรรยายแนะแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพและการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
 


 

Related

ความคิดเห็น
^