วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท จอยแอนด์คอยน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของธุรกิจขายตรงและเทคนิคปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่                วันนี้ (6 ธ.ค. 60) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท จอยแอนด์คอยน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของธุรกิจขายตรงและเทคนิคปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่ ให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการบัญชี ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท จอยแอนด์คอยน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการสร้างผู้ประกอบการขายตรงในรูปแบบของร้านค้าจำลองหรือศูนย์บ่มเพาะ เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอยแอนด์คอยน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย
 


 

Related

ความคิดเห็น
^