นิทรรศการมหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต



                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมนิทรรศการมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตรอุทยาน จ.กำแพงเพชร จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือ ภายในงานมีการจัดแสดงจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้มีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ สาธิตการเรียนการสอนจากแผนกวิชาต่างๆ กิจกรรมแสดงดนตรีจากชมรมดนตรี เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจ และได้รับเกียรติจาก นางรุ่งนภา จิตต์ประสงค์ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง นายสุภาพ มณีรัตน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



 

Related

ความคิดเห็น
^