วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมติดตามปัญหาการใช้ internet ของสถานศึกษาในพื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร                วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมติดตามปัญหาการใช้ internet ของสถานศึกษาในพื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ตาก สุโขทัย โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 


 

Related

ความคิดเห็น
^