วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์


 

                เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีRelated

ความคิดเห็น
^