คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร                วันนี้ (4 ม.ค. 61) ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายธัชชัย ศรีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^