คณะครูและตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเข้าร่วมประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ


                ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ให้กำลังใจคณะครูและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 Related

ความคิดเห็น
^