วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ                    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) Bachelor of Technology Program in Production (Continuing) ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^