แผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมอบรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของธุรกิจขายตรงและเทคนิคปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่ (ครั้งที่ 2)


                เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นักศึกษาแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมอบรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของธุรกิจขายตรงและเทคนิคปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่ (ครั้งที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐัช หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอยแอนด์คอยน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 


 

Related

ความคิดเห็น
^